வினோதம்
Typography

பூச்சிகளை உண்ணும் ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகளுக்கு சிலந்திகள் உணவாகின்றன என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  

உலகில் உள்ள அனைத்து சிலந்திகளும் 400-800 மில்லியன் டன் உணவுகளை ஒவ்வொரு வருடமும் உட்கொள்கின்றன என உயிரியலாளர்கள் கணக்கிட்டுள்ளனர். பூச்சிகளை உண்ணும் ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகளுக்கு சிலந்திகள் உணவாகின்றன; சுமார் 8,000 முதல் 10,000 வரையிலான சிறப்பு பூச்சி இனங்களுக்கும், 3,000 முதல் 5000 வரையிலான பறவைகளுக்கும் சிலந்திகள் உணவாக உள்ளன.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS