விளையாட்டு
Typography

உலக அகதிகள் நெருக்கடியை எடுத்துக்காட்டுவதற்காக முதல் முறையாக ரியூவின் ஒலிம்பிக்கில் அகதிகளிட்கு என ஒர் அணி. 

பன்னாட்டு ஒலிம்பிக் குழு (International Olympic Committee)அணைத்து நாடுகளிட்கும் அகதிகளின் மத்தியில் விளையாடு வீரர்களை தேந்து எடுக்குமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தது.

அதற்கமைவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வீரர்கள் அறிமுகம்:

1. Yusra Mardini - சிரியா;  நீச்சல் 200 மீட்டர்

2. James Chiengjiek - தெற்கு சூடான்;  athletics 400 மீட்டர் 

3. Angelina Lohalith - தெற்கு சூடான் athletics 1500 மீட்டர் 

4. Rami Anis - சிரியா;  நீச்சல் 100 மீட்டர்

5. Yolande Mabika -  காங்கோ; ஜூடோ 70 கிலோ 

6. Paulo Lokoro - தெற்கு சூடான்; athletics 1500 மீட்டர் 

7. Rose Lokonyen - தெற்கு சூடான்; athletics 800 மீட்டர் 

8. Popole Misenga - காங்கோ; ஜூடோ 90 கிலோ 

9. Yiech Biel - தெற்கு சூடான்; athletics 800 மீட்டர் 

10. Yonas Kinde - ஏதோபியா; athletics மராத்தான்

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS