இலங்கை

அரச ஊடகங்களை மக்கள் சேவைக்கான ஊடகங்களாக மாற்றுவது குறித்து ஆராய்வதற்கான குழுவொன்று ஊடகத்துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஊடகப் பாவனை மற்றும் அவற்றின் சுயாதீனத்தன்மை தொடர்பாக சமூகத்தில் தப்பபிப்பிராயம் ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையில், ஊடக நிபுணர்களின் கருத்தானது தனியார் ஊடகங்கள் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முன்னர் அரச ஊடகங்களை உண்மையான மக்கள் சேவைகள் ஊடக நிறுவனங்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பதாகும். இந்நோக்கை முதன்மையாகக் கொண்டு ஊடகத்துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவால் நேற்று திங்கட்கிழமை எழுவரடங்கிய குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களுக்கமைய அரச ஊடகத்துறை செயல்பாடுகளை ஆய்வுசெய்து தேவையான பரிந்துரைகளை முன்வைப்பதே இக்குழுவின் பொறுப்பாகும். இக்குழுவின் தலைவராக விஜயானந்த ஜயவீர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். குழு அங்கத்தவர்களாக பேராசிரியர் ஜயதேவ உயங்கொட, கலாநிதி பிரதீப் வீரசிங்ஹ, நாளக குணவர்தன, கௌசல்யா பெர்ணாந்து, அனோமா ராஜகருணா மற்றும் சட்டத்தரணி சுதர்சன குணவர்தன ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.