மிகச் சிறந்த ஆயுதம் கல்வி. உலகின் உன்னத மாற்றத்திற்கு அதனை உயோகிப்போம் - நெல்சன் மண்டேலா.

Read more: சிறந்த ஆயுதம் கல்வி

More Articles ...

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்