ஒருநிமிடம்
Typography

தமிழர்கள் பல நாடுகளில் வாழ்ந்த போதும், இந்தத் தீவில் சுய கௌரவமிக்கத் தேசிய இனமாக மதிக்கப்படும் செய்தி ஒன்றே

அந்தத் தீவின் மீதான நம் அக்கறையைக் கூட்டிவிடுகிறது. அந்தச் சிறிய தீவின் தேசிய நாள் இன்று. அத் தீவின் மக்களுக்கு வாழ்த்துச் சொல்ல முன் ஒரு நிமிடத்தில் அந்தத் தீவுபற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

அதற்கு முன்னதாக ஒரு நாள் ஒரு நிமிடம் பேஸ்புக் பக்கத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் - http://www.facebook.com/OnedayOneminute

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்