ஒருநிமிடம்
Typography

தமிழ்மொழியின் மீது அளவற்ற ஈடுபாடு கொண்டிருந்த  ஈழத்துத் தமிழறிஞர், கல்வியாளர்,

மதகுரு, எனப் பன்முகத் தன்மையிற் செயற்பட்ட ஒரு அறிஞர் குறித்த சிந்தனைத் தொகுப்பு இது.

பார்த்தபின் உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து செல்லுங்கள். உங்கள் கருத்துக்கள் இந்த முயற்சியை மேலும் வளப்படுத்தும்.

இந்தப் பகுதிக்கென உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நாள் ஒரு நிமிடம் பேஸ்புக் பக்கத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் - http://www.facebook.com/OnedayOneminute

                               
மேலும் பல ஒரு நிமிடத் தொகுப்புக்கள் காண இந்த இணைப்பை அழுத்துங்கள்

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS