கோடம்பாக்கம் Corner

இந்தோனீசியா பாலி (Bali) மற்றும் ஏனைய தீவு -

a Tropical Ride from Bernardo Bacalhau on Vimeo.