யூடியூப் கோர்னர்

சமூக வலைத்தளப் பாவனை, யதார்த்தம் குறித்த ஒரு குறும்படம்.

உலகின் எல்லாச் சமூகங்களிலும் காணப்படும் பொது முரண்பாட்டினை இக் கானொளி காட்சிப்படுத்துகிறதெனலாம்.