யூடியூப் கோர்னர்

மார்வலின் அவென்ஞ்சர்ஸ் ஹாலிவூட் திரைப்பட வரிசையில் வெளிவரும் மற்றுமொரு திரைப்படம் அவெஞ்சர்ஸ் இன்வினிட்டி வார்.

ட்ரெயிலர் வெளிவந்து சற்று நேரத்திலேயே உலகளவில் யூடியூப் இன் வைரல் வரிசையில் 44 வதை இடம்பிடித்துள்ளது.