யூடியூப் கார்னர்
Typography

இயற்கையுடனான இணைப்பில் எந்தவொரு உயிர்களும் எதுவும் தவறவிடப்படவில்லை.  ஒவ்வொரு சிறிய உயிரும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதர்களும் ஏதோ ஒரு வகையில்  ஒவ்வொரு நாளும் இயற்கையுடனான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றனர்.

மாற்றத்தை ஏற்படுத்த நீங்கள் எதை தெரிவு செய்யப்போகிறீர்கள் என கேட்கின்றார்? மரபியல் நிபுணரும் இயற்கை பாதுகாவலரும், இயற்கை ஆர்வலருமான Dr. Jane Goodall

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

பகிர்வதற்கு

 

 

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்

மின்னஞ்சலில் பதிவுகள்